Tele2 ska utföra underhållsarbete

By | Allmänt

Till alla i medlemmar,

Tele2 har planerat att utföra underhållsarbeten i fibernätet 2024-04-04 mellan Kl. 08.00 – 16.00.
Underhållsarbete är för att förbättra kvalitet och ytterligare säkra leveransen av tjänster.
Det kan under dagen visas som korta avbrott.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

2024-03-17 – Fusionshandlingar

By | Allmänt

Fusionen mellan Skredsviks fiber ekonomisk förening och Valbo Ryr Kleva Fiberförening Ekonomisk förening har registrerats och kungjorts på Bolagsverket.

Fusionshandlingarna skall tillhandahållas medlemmarna en månad innan stämmobeslut. Beslut kommer att tas upp på ordinarie föreningsstämma under april månad.

Se nedan länkar till kungörelse på Bolagsverket samt fusionshandlingarna i sin helhet.

https://poit.bolagsverket.se/poit-app/kungorelse/K186831-24

Fusionshandlingar

Planerat underhållsarbete måndag 26/2-24

By | Allmänt

Till alla i Skredsviksfiber!

Måndagen den 26 februari kommer det bli ett driftstopp på internettjänster från och med ca 07.30 och fram till lunchtid samma dag.
Avbrottet beror på ett fiberskåp som behöver bytas ut samtidigt som vi förbättrar vårt fibernät med utbyggnad av redundansen (extra fiber för rundmatning i fibernätet).
Detta för att förbättra säkerheten i utrustningen och tjänsteleveransen till alla medlemmar och kunder.
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Nytt kommunikationsoperatörs- samt tjänsteleverantörs-avtal

By | Allmänt

Skredsviks fibers avtal med IP-Only (Kommunikationsoperatör) och Tele2 (Tjänsteleverantör gruppavtal) går ut den 30 september 2023. Styrelsen har därför det senaste 1,5 året arbetat med att ta in flertalet nya alternativ till kommunikationsoperatör samt gruppavtal och har efter ca 1 års utvärderingar landat i nedan beslut. Vi i styrelsen är väldigt nöjda med vad vi har fått till och hoppas att ni medlemmar också blir nöjda med det nya avtalet. Genom hela arbetet har vårt mål varit att få till ett bättre gruppavtal mot var vi har idag till samma eller lägre pris och att alla medlemmar ska ha vinning i det nya avtalet oavsett vilka tjänster man använder.

Föreningen har ingått avtal, via Västfibers avropsavtal, med iTUX Communication AB (dotterbolag till Tele2) att leverera kommunikationsoperatörstjänster till föreningen. Avropsavtalet innefattar även gruppavtal med tjänsteleverantören Tele2. iTUX tillhandahåller även ett öppet nät, likt det vi har idag med i princip samma utbud av tjänsteleverantörer för de som väljer att inte ansluta sig till det nya gruppavtalet.

Avtalsstart 1 oktober 2023 och gäller fram till 30 september 2028 utan indexreglering.

Migrering från befintlig kommunikationsoperatör IP-Only görs i samband med avtalsstart. Under migreringsdagen kommer nätet att ligga nera ca en halv arbetsdag. All aktiv utrustning i alla noder kommer att bytas ut mot modern utrustning från iTUX.

Befintliga mediaomvandlare i alla fastigheter kommer att bytas ut löpande efter migeringen. Byte av mediaomvandlare görs av tekniker som kommer ut till fastigheten.

Innehåll nya gruppavtalet

 • Internetuppkoppling 1000/1000 Mbps (upp från 250/250 Mbps idag)
 • Router med kapacitet för 1000/1000 Mbps (trådat) – WiFi Hub L2 med Wifi 6
 • TV Standard (samma utbud som idag)
 • TV Hub
 • Tele2 Play ? Playtjänst samt live TV via app
  • Kan installeras på upp till 4 enheter och användas av 2 enheter samtidigt
 • Telefoni Bas (Hemtelefoni)

Prissättning nya gruppavtalet

 • 250 kr/mån (ner från 319 kr/mån)
 • Rabatterade extratjänster
  • REC 29 kr/mån
   • Extra utrustning till TV Hub samt tjänst för att kunna spela in
  • Syskonabonnemang 29 kr/mån
   • Inkluderar TV Hub Mini med samma utbud som på ert huvudabonnemang
 • Totalt pris inklusive båda valbara extratjänster: 308 kr/mån.
 • Nätavgiften är oförändrad på 100 kr/mån.

Billigare gruppavtal för alla även om båda extratjänster skulle väljas till. Möjligheten till att spela in samt syskonabonnemang ingår i nuvarande gruppavtal, därför har det varit viktigt för oss att få till en prissättning som inte överstiger nuvarande pris även om man vill ha samma tjänster som idag då med snabbare uppkoppling. En fördel är att man får en möjlighet att inte välja till extratjänster man inte använder och således få ännu billigare månadskostnad. Alla får bättre tjänster, snabbare uppkoppling och modernare TV-hårdvara.

Mer viktig information kommer att komma från styrelsen löpande fram till driftstart.

Det är väldigt viktigt att ni noga läser all information som kommer att komma från styrelsen de kommande veckorna då det kommer innehålla väldigt viktig information för att kunna ta del av det nya gruppavtalet och hur man går tillväga.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Kallelse Årsstämma 2023

By | Allmänt

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2023 för Skredsviks fiber ekonomisk förening.

Tid: Torsdag 25 maj klockan 19.00

 

 • Ärenden enligt stadgarna
 • Presentation av Skredsviks fibers nya gruppavtal samt kommunikationsoperatör. Vi ser därför gärna att stämman blir välbesökt då det blir en del viktig information gällande detta.
 • Det blir en fråge- och supportstund

Enligt föreningens stadgar:

§ 18 rösträtt:

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud ska medtaga fullmakt.

 

Årsredovisningen, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns på hemsidan inom kort under menyalternativet Protokoll. Dagordning finns i föreningens stadgar vilka finns att ladda ner på www.skredsviksfiber.se

Kallelse Årsstämma 2022

By | Allmänt

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022 för Skredsviks fiber ekonomisk förening.

Plats: Bygdens hus i Skredsvik
Tid: Tisdag 24 maj klockan 19.00

 • Ärenden enligt stadgarna
 • Det blir en fråge- och supportstund

Enligt föreningens stadgar:
§ 18 rösträtt:
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud ska medtaga fullmakt.

Årsredovisningen, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns på hemsidan inom kort under menyalternativet Protokoll. Dagordning finns i föreningens stadgar vilka finns att ladda ner på www.skredsviksfiber.se

Kallelse Årsstämma 2021

By | Allmänt

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2021 för Skredsviks fiber ekonomisk förening.

Plats: Bygdens hus i Skredsvik
Tid: Tisdag 15 juni klockan 19.00

 • Ärenden enligt stadgarna
 • Det blir en fråge- och supportstund

Notera viktiga punkter inför årets ordinarie föreningsstämma:

Föreningsstämman kommer att genomföras på ett Corona-säkert sätt där vi följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Därför gäller följande viktiga punkter:

 • Föranmälan krävs, var vänlig meddela er eventuella närvaro via mejl till info@skredsviksfiber.se (klicka på mail-adressen för att öppna ett nytt mail med förifyllt ämne) senast 11 juni.
 • Stämman kommer att vara förmöblerad med stolar som står 2m ifrån varandra. Var vänlig och respektera detta.
 • Vid eventuell kö vid avprickning var vänlig och håll 2m avstånd.
 • Desinfektion och munskydd kommer att finnas vid avprickningen.
 • God möjlighet till handtvätt kommer att finnas vid toaletterna utanför salen.

Enligt föreningens stadgar:
§ 18 rösträtt:
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud ska medtaga fullmakt.

Årsredovisningen, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns på hemsidan (länk) från och med idag. Dagordning finns i föreningen stadgar vilka finns att ladda ner på www.skredsviksfiber.se

Kallelse Årsstämma 2020

By | Allmänt

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020 för Skredsviks fiber ekonomisk förening.

Plats: Bygdens hus i Skredsvik

Tid: Tisdag 16 juni klockan 19.00

 • Ärenden enligt stadgarna
 • Styrelsens förslag till nya stadgar
 • Beslut nya stadgar
 • Det blir en fråge- och supportstund

Notera viktiga punkter inför årets ordinarie föreningsstämma:

 1. Styrelsen kommer på föreningsstämman att föreslå nya stadgar på grund av ny lag om ekonomisk förening, förslaget på nya stadgar finns på hemsidan. Klicka här. Var god och läs igenom, stämman skall rösta om de nya stadgarna på föreningsstämman.
 2. Föreningsstämman kommer att genomföras på ett litet annorlunda sätt jämfört med tidigare för att följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten på grund av rådande situation med Covid-19:
  1. Föranmälan krävs, var vänlig meddela er eventuella närvaro via mejl till info@skredsviksfiber.se senast 12 juni.
  2. Stämman kommer att vara förmöblerad med stolar som står 2m ifrån varandra. Var vänlig och respektera detta.
  3. Vid eventuell kö vid avprickning var vänlig och håll 2m avstånd.
  4. Desinfektion kommer att finnas vid avprickningen.
  5. God möjlighet till handtvätt kommer att finnas vid toaletterna utanför salen.

Enligt föreningens stadgar:
§ 18 rösträtt:
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud ska medtaga fullmakt.

Årsredovisningen, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt förslag till nya stadgar finns på hemsidan (länk) från och med idag. Dagordning finns i föreningen stadgar.
Nuvarande stadgar finns på www.skredsviksfiber.se

Kallelse till budgetstämma 2019

By | Allmänt
Plats: Bygdens hus i Skredsvik
Tid: 14 november 2019 kl 19:00
 
Ärende:
 • Budget 2020
 • Medlemsavgift 2020
 • Nätavgift 2020
Enligt föreningens stadgar:
§ 18 rösträtt:
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud skall medtaga fullmakt.
Dagordning enligt kallelse.
Stadgarna finns på Skredsviks fibers hemsida.
Välkomna!
Mvh Styrelsen

Nytt avtal

By | Allmänt

Viktig information till alla medlemmar i Skredsviks Fiber ekonomisk förening.

I november 2019 går föreningens nuvarande avtal med kommunikationsoperatören (KO) IP-Only ut, samtidigt går även det gruppavtal som föreningen har med Com Hem ut. Styrelsen har under vintern och våren tillsammans med styrelserna för två andra föreningar i området tittat på alternativ till både KO och gruppavtalsleverantör.

Efter utvärdering av vilka alternativ vi har samt vilken påverkan ett byte får för medlemmarna har styrelsen beslutat att förlänga avtalet med IP-Only fram till 2023-10-01. Totalt en förlängning på cirka 4 år.

När det gäller föreningens gruppavtal med Com Hem kommer även det att förlängas med bibehållen månadskostnad men med en ökning av bredbandshastigheten från dagens 100/10 Mbps till 250/100 Mbps. Kanalutbudet är paketerat som Tivo-bas, samma som tidigare. Dom som valt den högre hastighet som extratjänst kommer inte att behöva betala extra framöver för den.

Om man vill lämna gruppavtalet inför den nya avtalsperioden ska detta meddelas till styrelsen senast den 8 september 2019. Meddela endast om man vill lämna gruppavtalet.

 Vill man stanna kvar med sitt gruppavtal men med en högre bredbandshastighet accepterar man förlängningen och binder sig i 24 månader till gruppavtalet, till en kostnad av 319Kr.
Föreningens nätavgift tillkommer som tidigare.

Vi återkommer med mer information i augusti/september om hur förlängningen påverkar och vad du som gruppavtalskund behöver göra.

 

Vi önskar er en fortsatt härlig sommar!

 

Styrelsen i Skredsviks Fiber