Protokoll

2024

Årsredovisning för 2023
Revisionsberättelse för 2023
Revisionsberättelse för 2023 Westra revisioner AB
Verksamhetsberättelse 2023
Dagordning årsstämma 2024
Protokoll årsstämma 2024

2023

Kallelse årsstämma 2023
Årsredovisning för 2022
Revisionsberättelse för 2022
Revisionsberättelse för 2022 Westra revisioner AB
Verksamhetsberättelse 2022
Dagordning årsstämma 2023
Protokoll årsstämma 2023

2022

Kallelse årsstämma 2022
Årsredovisning för 2021
Revisionsberättelse för 2021
Verksamhetsberättelse 2021
Dagordning årsstämma 2022
Protokoll Årsstämma 2022

2021

Kallelse årsstämma 2021
Årsredovisning för 2020
Revisionsberättelse för 2020
Verksamhetsberättelse för 2020
Protokoll Årsstämma 2021

2020

Kallelse årsstämma 2020
Årsredovisning för 2019
Revisionsberättelse för 2019
Verksamhetsberättelse för 2019
Förslag Nya Stadgar Skredsviks Fiber ek för
Protokoll årsstämma 2020

2019

Kallelse årsstämma 2019
Revisionsberättelse
Verksamhetsberättelse
Årsredovisningen för 2018
Protokoll årsstämma 2019
Kallelse budgetstämma 2019
Protokoll budgetstämma 2019

2018

Kallelse årsstämma 2018
Dagordning
Årsredovisningen
Revisionsberättelsen
Protokoll årsstämma 2018
Kallelse budgetstämma 2018
Protokoll budgetstämma 2018

2017

Protokoll budgetstämma 2017
Kallelse till budgetstämma 2017
Protokoll årsstämma
Dagordning årsstämma
Kallelse årsstämma
Revisionsberättelsen
Årsredovisningen

2016

Protokoll från budgetstämma 2016
Kallelse till budgetstämma 2016
Årsredovisning och revisionsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse för 2015
Kallelse till föreningsstämma 2016
Dagordning föreningsstämma 2016
Powerpoint från Årstämma 2016
Stämmoprotokoll från årsstämman 2016

2015

Stämmoprotokoll i från årsstämman 2015
Dagordning årsstämma 2015
Verksamhetsplan 2014/15
Årsredovisning 2014

2014

Stämmoprotokoll i från årsstämman 2014
Revisionsberättelse för 2013
Årsredovisning för 2013

2011-2013

Stämmoprotokoll i från årsstämman 2013
Revisionsberättelse för 2011-2012
Skredsviks fibers årsredovisning för 2011-2012
Anbudsannons från systemleverantör
Offertunderlag från systemleverantör
Protokoll ifrån extra stämma nummer två, den 23 september
Protokoll ifrån extra stämma nummer tre, den 17 december

Stadgar

Hittar du inte det du söker?

KONTAKTA OSS