Kallelse Årsstämma 2021

By 25 maj, 2021Allmänt

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2021 för Skredsviks fiber ekonomisk förening.

Plats: Bygdens hus i Skredsvik
Tid: Tisdag 15 juni klockan 19.00

  • Ärenden enligt stadgarna
  • Det blir en fråge- och supportstund

Notera viktiga punkter inför årets ordinarie föreningsstämma:

Föreningsstämman kommer att genomföras på ett Corona-säkert sätt där vi följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Därför gäller följande viktiga punkter:

  • Föranmälan krävs, var vänlig meddela er eventuella närvaro via mejl till info@skredsviksfiber.se (klicka på mail-adressen för att öppna ett nytt mail med förifyllt ämne) senast 11 juni.
  • Stämman kommer att vara förmöblerad med stolar som står 2m ifrån varandra. Var vänlig och respektera detta.
  • Vid eventuell kö vid avprickning var vänlig och håll 2m avstånd.
  • Desinfektion och munskydd kommer att finnas vid avprickningen.
  • God möjlighet till handtvätt kommer att finnas vid toaletterna utanför salen.

Enligt föreningens stadgar:
§ 18 rösträtt:
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud ska medtaga fullmakt.

Årsredovisningen, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns på hemsidan (länk) från och med idag. Dagordning finns i föreningen stadgar vilka finns att ladda ner på www.skredsviksfiber.se