Category

Allmänt

Kallelse Årsstämma 2023

By | Allmänt

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2023 för Skredsviks fiber ekonomisk förening.

Tid: Torsdag 25 maj klockan 19.00

 

 • Ärenden enligt stadgarna
 • Presentation av Skredsviks fibers nya gruppavtal samt kommunikationsoperatör. Vi ser därför gärna att stämman blir välbesökt då det blir en del viktig information gällande detta.
 • Det blir en fråge- och supportstund

Enligt föreningens stadgar:

§ 18 rösträtt:

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud ska medtaga fullmakt.

 

Årsredovisningen, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns på hemsidan inom kort under menyalternativet Protokoll. Dagordning finns i föreningens stadgar vilka finns att ladda ner på www.skredsviksfiber.se

Kallelse Årsstämma 2022

By | Allmänt

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022 för Skredsviks fiber ekonomisk förening.

Plats: Bygdens hus i Skredsvik
Tid: Tisdag 24 maj klockan 19.00

 • Ärenden enligt stadgarna
 • Det blir en fråge- och supportstund

Enligt föreningens stadgar:
§ 18 rösträtt:
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud ska medtaga fullmakt.

Årsredovisningen, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns på hemsidan inom kort under menyalternativet Protokoll. Dagordning finns i föreningens stadgar vilka finns att ladda ner på www.skredsviksfiber.se

Kallelse Årsstämma 2021

By | Allmänt

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2021 för Skredsviks fiber ekonomisk förening.

Plats: Bygdens hus i Skredsvik
Tid: Tisdag 15 juni klockan 19.00

 • Ärenden enligt stadgarna
 • Det blir en fråge- och supportstund

Notera viktiga punkter inför årets ordinarie föreningsstämma:

Föreningsstämman kommer att genomföras på ett Corona-säkert sätt där vi följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Därför gäller följande viktiga punkter:

 • Föranmälan krävs, var vänlig meddela er eventuella närvaro via mejl till info@skredsviksfiber.se (klicka på mail-adressen för att öppna ett nytt mail med förifyllt ämne) senast 11 juni.
 • Stämman kommer att vara förmöblerad med stolar som står 2m ifrån varandra. Var vänlig och respektera detta.
 • Vid eventuell kö vid avprickning var vänlig och håll 2m avstånd.
 • Desinfektion och munskydd kommer att finnas vid avprickningen.
 • God möjlighet till handtvätt kommer att finnas vid toaletterna utanför salen.

Enligt föreningens stadgar:
§ 18 rösträtt:
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud ska medtaga fullmakt.

Årsredovisningen, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns på hemsidan (länk) från och med idag. Dagordning finns i föreningen stadgar vilka finns att ladda ner på www.skredsviksfiber.se

Kallelse Årsstämma 2020

By | Allmänt

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020 för Skredsviks fiber ekonomisk förening.

Plats: Bygdens hus i Skredsvik

Tid: Tisdag 16 juni klockan 19.00

 • Ärenden enligt stadgarna
 • Styrelsens förslag till nya stadgar
 • Beslut nya stadgar
 • Det blir en fråge- och supportstund

Notera viktiga punkter inför årets ordinarie föreningsstämma:

 1. Styrelsen kommer på föreningsstämman att föreslå nya stadgar på grund av ny lag om ekonomisk förening, förslaget på nya stadgar finns på hemsidan. Klicka här. Var god och läs igenom, stämman skall rösta om de nya stadgarna på föreningsstämman.
 2. Föreningsstämman kommer att genomföras på ett litet annorlunda sätt jämfört med tidigare för att följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten på grund av rådande situation med Covid-19:
  1. Föranmälan krävs, var vänlig meddela er eventuella närvaro via mejl till info@skredsviksfiber.se senast 12 juni.
  2. Stämman kommer att vara förmöblerad med stolar som står 2m ifrån varandra. Var vänlig och respektera detta.
  3. Vid eventuell kö vid avprickning var vänlig och håll 2m avstånd.
  4. Desinfektion kommer att finnas vid avprickningen.
  5. God möjlighet till handtvätt kommer att finnas vid toaletterna utanför salen.

Enligt föreningens stadgar:
§ 18 rösträtt:
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud ska medtaga fullmakt.

Årsredovisningen, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt förslag till nya stadgar finns på hemsidan (länk) från och med idag. Dagordning finns i föreningen stadgar.
Nuvarande stadgar finns på www.skredsviksfiber.se

Kallelse till budgetstämma 2019

By | Allmänt
Plats: Bygdens hus i Skredsvik
Tid: 14 november 2019 kl 19:00
 
Ärende:
 • Budget 2020
 • Medlemsavgift 2020
 • Nätavgift 2020
Enligt föreningens stadgar:
§ 18 rösträtt:
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud skall medtaga fullmakt.
Dagordning enligt kallelse.
Stadgarna finns på Skredsviks fibers hemsida.
Välkomna!
Mvh Styrelsen

Nytt avtal

By | Allmänt

Viktig information till alla medlemmar i Skredsviks Fiber ekonomisk förening.

I november 2019 går föreningens nuvarande avtal med kommunikationsoperatören (KO) IP-Only ut, samtidigt går även det gruppavtal som föreningen har med Com Hem ut. Styrelsen har under vintern och våren tillsammans med styrelserna för två andra föreningar i området tittat på alternativ till både KO och gruppavtalsleverantör.

Efter utvärdering av vilka alternativ vi har samt vilken påverkan ett byte får för medlemmarna har styrelsen beslutat att förlänga avtalet med IP-Only fram till 2023-10-01. Totalt en förlängning på cirka 4 år.

När det gäller föreningens gruppavtal med Com Hem kommer även det att förlängas med bibehållen månadskostnad men med en ökning av bredbandshastigheten från dagens 100/10 Mbps till 250/100 Mbps. Kanalutbudet är paketerat som Tivo-bas, samma som tidigare. Dom som valt den högre hastighet som extratjänst kommer inte att behöva betala extra framöver för den.

Om man vill lämna gruppavtalet inför den nya avtalsperioden ska detta meddelas till styrelsen senast den 8 september 2019. Meddela endast om man vill lämna gruppavtalet.

 Vill man stanna kvar med sitt gruppavtal men med en högre bredbandshastighet accepterar man förlängningen och binder sig i 24 månader till gruppavtalet, till en kostnad av 319Kr.
Föreningens nätavgift tillkommer som tidigare.

Vi återkommer med mer information i augusti/september om hur förlängningen påverkar och vad du som gruppavtalskund behöver göra.

 

Vi önskar er en fortsatt härlig sommar!

 

Styrelsen i Skredsviks Fiber

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019

By | Allmänt

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019 för Skredsviks fiber ekonomisk förening.

 

Plats : Bygdens hus i Skredsvik

Tid: torsdag 25 april klockan 19.00

 

-Ärenden enligt stadgarna.

-Information från Markus Ternstedt ang. Lora.

-Det blir en fråge- och supportstund.

 

 

Enligt föreningens stadgar:

 • 18 rösträtt:

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud ska medtaga fullmakt

Dagordning, årsredovisningen, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse kommer att finnas på hemsidan senast 1 vecka före stämman.

Stadgarna finns på www.skredsviksfiber.se       

Kallelse till budgetstämma 2018

By | Allmänt
Kallelse till budgetstämma 2018 för Skredsviks Fiber ekonomisk förening.
 
 
 
 
Plats: Bygdens hus i Skredsvik
Tid: 11 november 2018 Kl.15.00
 
 
Ärende:
 • Budget 2019
 • Nätavgift 2019
Enligt föreningens stadgar:
§ 18 rösträtt:
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud skall medtaga fullmakt.
Dagordning enligt kallelse.
Stadgarna finns på Skredsviks fibers hemsida.
Välkomna.
Mvh Styrelsen

 

GDPR och Calculo

By | Allmänt

Stämma har hållits i Bygdens hus i Skredsvik den 15 april. Det har skett lite förändringar i styrelsen, detta finns att läsa inom kort i protokollet från stämman. På stämman hade vi Cedric Straus på plats från IP-Only, Cedric informerade lite kort om vad som händer i fibervärlden och besvarade frågor från medlemmarna.

Robert och Kerstin har varit på utbildning i GDPR, den nya datalagen som träder i kraft 25:e maj. Vi är i framkant med hantering enligt vad det nya GDPR kräver.

Calculo, vår faktureringsfirma har gått samman med MG2 till ett nytt bolag, Plusbyrån AB. Det ser vi som mycket positivt att man växer. Information från Björn och Plusbyrån AB,

Calculo och MG2 har slagits samman till nytt bolag, Plusbyrån AB

Detta är ett steg som vi sett fram emot och som kommer ge oss mycket större möjligheter att kunna hjälpa Er kunder med att bedriva och utveckla Er verksamhet. Dessa möjligheter får vi dels genom att vi blir fler konsulter, men även genom att vi i framtiden kommer att kunna ge våra kunder tjänster inom skattekonsultation, ägarskiften och företagsutveckling. Detta är extra glädjande då dessa tjänster tidigare inte funnits i huset här hos oss utan har givits genom externa lösningar

Vi har också flyttat till nya lokaler och finns numera på Norra Drottninggatan 10.

På nästa fakturautskick kommer mailen från Plusbyrån AB.  Vore därför fint om Ni ser till att hålla kolla i skräpkorgen och i så fall vitlista domänen plusbyran.se

 

Med vänlig hälsning

Björn Lindström

Plusbyrån AB

 

Den nya styrelsen vill önska alla en riktigt trevlig sommar.

 

Styrelsen

Kallelse årsmöte 2018

By | Allmänt

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2018 för Skredsviks fiber ekonomisk förening.

 

Plats: Bygdens hus i Skredsvik

Tid: söndag 15 april klockan 15 00

-Ärenden enligt stadgarna.

-lnformation från styrelsen samt från företrädare från vår kommunikationsoperatör lP-Only.

-Det blir en fråge- och supportstund.

Enligt föreningens stadgar:

§18 rösträtt:

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud ska medtaga fullmakt.

Dagordning, årsredovisningen, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse kommer att finnas på hemsidan senast 1 vecka före stämman.

Stadgarna finns på www.skredsviksfiber.se