Kallelse Årsstämma 2023

By 8 maj, 2023Allmänt

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2023 för Skredsviks fiber ekonomisk förening.

Tid: Torsdag 25 maj klockan 19.00

 

  • Ärenden enligt stadgarna
  • Presentation av Skredsviks fibers nya gruppavtal samt kommunikationsoperatör. Vi ser därför gärna att stämman blir välbesökt då det blir en del viktig information gällande detta.
  • Det blir en fråge- och supportstund

Enligt föreningens stadgar:

§ 18 rösträtt:

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud ska medtaga fullmakt.

 

Årsredovisningen, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns på hemsidan inom kort under menyalternativet Protokoll. Dagordning finns i föreningens stadgar vilka finns att ladda ner på www.skredsviksfiber.se