2024-03-17 – Fusionshandlingar

By 17 mars, 2024Allmänt

Fusionen mellan Skredsviks fiber ekonomisk förening och Valbo Ryr Kleva Fiberförening Ekonomisk förening har registrerats och kungjorts på Bolagsverket.

Fusionshandlingarna skall tillhandahållas medlemmarna en månad innan stämmobeslut. Beslut kommer att tas upp på ordinarie föreningsstämma under april månad.

Se nedan länkar till kungörelse på Bolagsverket samt fusionshandlingarna i sin helhet.

https://poit.bolagsverket.se/poit-app/kungorelse/K186831-24

Fusionshandlingar