Kallelse Årsstämma 2022

By 1 maj, 2022Allmänt

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022 för Skredsviks fiber ekonomisk förening.

Plats: Bygdens hus i Skredsvik
Tid: Tisdag 24 maj klockan 19.00

  • Ärenden enligt stadgarna
  • Det blir en fråge- och supportstund

Enligt föreningens stadgar:
§ 18 rösträtt:
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud ska medtaga fullmakt.

Årsredovisningen, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns på hemsidan inom kort under menyalternativet Protokoll. Dagordning finns i föreningens stadgar vilka finns att ladda ner på www.skredsviksfiber.se