All Posts By

Patrik Andersson

2024-03-17 – Fusionshandlingar

By | Allmänt

Fusionen mellan Skredsviks fiber ekonomisk förening och Valbo Ryr Kleva Fiberförening Ekonomisk förening har registrerats och kungjorts på Bolagsverket.

Fusionshandlingarna skall tillhandahållas medlemmarna en månad innan stämmobeslut. Beslut kommer att tas upp på ordinarie föreningsstämma under april månad.

Se nedan länkar till kungörelse på Bolagsverket samt fusionshandlingarna i sin helhet.

https://poit.bolagsverket.se/poit-app/kungorelse/K186831-24

Fusionshandlingar

Kallelse Årsstämma 2023

By | Allmänt

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2023 för Skredsviks fiber ekonomisk förening.

Tid: Torsdag 25 maj klockan 19.00

 

 • Ärenden enligt stadgarna
 • Presentation av Skredsviks fibers nya gruppavtal samt kommunikationsoperatör. Vi ser därför gärna att stämman blir välbesökt då det blir en del viktig information gällande detta.
 • Det blir en fråge- och supportstund

Enligt föreningens stadgar:

§ 18 rösträtt:

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud ska medtaga fullmakt.

 

Årsredovisningen, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns på hemsidan inom kort under menyalternativet Protokoll. Dagordning finns i föreningens stadgar vilka finns att ladda ner på www.skredsviksfiber.se

Kallelse Årsstämma 2022

By | Allmänt

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022 för Skredsviks fiber ekonomisk förening.

Plats: Bygdens hus i Skredsvik
Tid: Tisdag 24 maj klockan 19.00

 • Ärenden enligt stadgarna
 • Det blir en fråge- och supportstund

Enligt föreningens stadgar:
§ 18 rösträtt:
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud ska medtaga fullmakt.

Årsredovisningen, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns på hemsidan inom kort under menyalternativet Protokoll. Dagordning finns i föreningens stadgar vilka finns att ladda ner på www.skredsviksfiber.se

Kallelse Årsstämma 2021

By | Allmänt

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2021 för Skredsviks fiber ekonomisk förening.

Plats: Bygdens hus i Skredsvik
Tid: Tisdag 15 juni klockan 19.00

 • Ärenden enligt stadgarna
 • Det blir en fråge- och supportstund

Notera viktiga punkter inför årets ordinarie föreningsstämma:

Föreningsstämman kommer att genomföras på ett Corona-säkert sätt där vi följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Därför gäller följande viktiga punkter:

 • Föranmälan krävs, var vänlig meddela er eventuella närvaro via mejl till info@skredsviksfiber.se (klicka på mail-adressen för att öppna ett nytt mail med förifyllt ämne) senast 11 juni.
 • Stämman kommer att vara förmöblerad med stolar som står 2m ifrån varandra. Var vänlig och respektera detta.
 • Vid eventuell kö vid avprickning var vänlig och håll 2m avstånd.
 • Desinfektion och munskydd kommer att finnas vid avprickningen.
 • God möjlighet till handtvätt kommer att finnas vid toaletterna utanför salen.

Enligt föreningens stadgar:
§ 18 rösträtt:
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud ska medtaga fullmakt.

Årsredovisningen, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns på hemsidan (länk) från och med idag. Dagordning finns i föreningen stadgar vilka finns att ladda ner på www.skredsviksfiber.se

Kallelse Årsstämma 2020

By | Allmänt

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020 för Skredsviks fiber ekonomisk förening.

Plats: Bygdens hus i Skredsvik

Tid: Tisdag 16 juni klockan 19.00

 • Ärenden enligt stadgarna
 • Styrelsens förslag till nya stadgar
 • Beslut nya stadgar
 • Det blir en fråge- och supportstund

Notera viktiga punkter inför årets ordinarie föreningsstämma:

 1. Styrelsen kommer på föreningsstämman att föreslå nya stadgar på grund av ny lag om ekonomisk förening, förslaget på nya stadgar finns på hemsidan. Klicka här. Var god och läs igenom, stämman skall rösta om de nya stadgarna på föreningsstämman.
 2. Föreningsstämman kommer att genomföras på ett litet annorlunda sätt jämfört med tidigare för att följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten på grund av rådande situation med Covid-19:
  1. Föranmälan krävs, var vänlig meddela er eventuella närvaro via mejl till info@skredsviksfiber.se senast 12 juni.
  2. Stämman kommer att vara förmöblerad med stolar som står 2m ifrån varandra. Var vänlig och respektera detta.
  3. Vid eventuell kö vid avprickning var vänlig och håll 2m avstånd.
  4. Desinfektion kommer att finnas vid avprickningen.
  5. God möjlighet till handtvätt kommer att finnas vid toaletterna utanför salen.

Enligt föreningens stadgar:
§ 18 rösträtt:
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud ska medtaga fullmakt.

Årsredovisningen, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt förslag till nya stadgar finns på hemsidan (länk) från och med idag. Dagordning finns i föreningen stadgar.
Nuvarande stadgar finns på www.skredsviksfiber.se

Kallelse till budgetstämma 2019

By | Allmänt
Plats: Bygdens hus i Skredsvik
Tid: 14 november 2019 kl 19:00
 
Ärende:
 • Budget 2020
 • Medlemsavgift 2020
 • Nätavgift 2020
Enligt föreningens stadgar:
§ 18 rösträtt:
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud skall medtaga fullmakt.
Dagordning enligt kallelse.
Stadgarna finns på Skredsviks fibers hemsida.
Välkomna!
Mvh Styrelsen