Kallelse till budgetstämma 2019

By 11 november, 2019Allmänt
Plats: Bygdens hus i Skredsvik
Tid: 14 november 2019 kl 19:00
 
Ärende:
  • Budget 2020
  • Medlemsavgift 2020
  • Nätavgift 2020
Enligt föreningens stadgar:
§ 18 rösträtt:
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud skall medtaga fullmakt.
Dagordning enligt kallelse.
Stadgarna finns på Skredsviks fibers hemsida.
Välkomna!
Mvh Styrelsen