All Posts By

Robert Karlsson

Tele2 ska utföra underhållsarbete

By | Allmänt

Till alla i medlemmar,

Tele2 har planerat att utföra underhållsarbeten i fibernätet 2024-04-04 mellan Kl. 08.00 – 16.00.
Underhållsarbete är för att förbättra kvalitet och ytterligare säkra leveransen av tjänster.
Det kan under dagen visas som korta avbrott.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Planerat underhållsarbete måndag 26/2-24

By | Allmänt

Till alla i Skredsviksfiber!

Måndagen den 26 februari kommer det bli ett driftstopp på internettjänster från och med ca 07.30 och fram till lunchtid samma dag.
Avbrottet beror på ett fiberskåp som behöver bytas ut samtidigt som vi förbättrar vårt fibernät med utbyggnad av redundansen (extra fiber för rundmatning i fibernätet).
Detta för att förbättra säkerheten i utrustningen och tjänsteleveransen till alla medlemmar och kunder.
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Nytt kommunikationsoperatörs- samt tjänsteleverantörs-avtal

By | Allmänt

Skredsviks fibers avtal med IP-Only (Kommunikationsoperatör) och Tele2 (Tjänsteleverantör gruppavtal) går ut den 30 september 2023. Styrelsen har därför det senaste 1,5 året arbetat med att ta in flertalet nya alternativ till kommunikationsoperatör samt gruppavtal och har efter ca 1 års utvärderingar landat i nedan beslut. Vi i styrelsen är väldigt nöjda med vad vi har fått till och hoppas att ni medlemmar också blir nöjda med det nya avtalet. Genom hela arbetet har vårt mål varit att få till ett bättre gruppavtal mot var vi har idag till samma eller lägre pris och att alla medlemmar ska ha vinning i det nya avtalet oavsett vilka tjänster man använder.

Föreningen har ingått avtal, via Västfibers avropsavtal, med iTUX Communication AB (dotterbolag till Tele2) att leverera kommunikationsoperatörstjänster till föreningen. Avropsavtalet innefattar även gruppavtal med tjänsteleverantören Tele2. iTUX tillhandahåller även ett öppet nät, likt det vi har idag med i princip samma utbud av tjänsteleverantörer för de som väljer att inte ansluta sig till det nya gruppavtalet.

Avtalsstart 1 oktober 2023 och gäller fram till 30 september 2028 utan indexreglering.

Migrering från befintlig kommunikationsoperatör IP-Only görs i samband med avtalsstart. Under migreringsdagen kommer nätet att ligga nera ca en halv arbetsdag. All aktiv utrustning i alla noder kommer att bytas ut mot modern utrustning från iTUX.

Befintliga mediaomvandlare i alla fastigheter kommer att bytas ut löpande efter migeringen. Byte av mediaomvandlare görs av tekniker som kommer ut till fastigheten.

Innehåll nya gruppavtalet

 • Internetuppkoppling 1000/1000 Mbps (upp från 250/250 Mbps idag)
 • Router med kapacitet för 1000/1000 Mbps (trådat) – WiFi Hub L2 med Wifi 6
 • TV Standard (samma utbud som idag)
 • TV Hub
 • Tele2 Play ? Playtjänst samt live TV via app
  • Kan installeras på upp till 4 enheter och användas av 2 enheter samtidigt
 • Telefoni Bas (Hemtelefoni)

Prissättning nya gruppavtalet

 • 250 kr/mån (ner från 319 kr/mån)
 • Rabatterade extratjänster
  • REC 29 kr/mån
   • Extra utrustning till TV Hub samt tjänst för att kunna spela in
  • Syskonabonnemang 29 kr/mån
   • Inkluderar TV Hub Mini med samma utbud som på ert huvudabonnemang
 • Totalt pris inklusive båda valbara extratjänster: 308 kr/mån.
 • Nätavgiften är oförändrad på 100 kr/mån.

Billigare gruppavtal för alla även om båda extratjänster skulle väljas till. Möjligheten till att spela in samt syskonabonnemang ingår i nuvarande gruppavtal, därför har det varit viktigt för oss att få till en prissättning som inte överstiger nuvarande pris även om man vill ha samma tjänster som idag då med snabbare uppkoppling. En fördel är att man får en möjlighet att inte välja till extratjänster man inte använder och således få ännu billigare månadskostnad. Alla får bättre tjänster, snabbare uppkoppling och modernare TV-hårdvara.

Mer viktig information kommer att komma från styrelsen löpande fram till driftstart.

Det är väldigt viktigt att ni noga läser all information som kommer att komma från styrelsen de kommande veckorna då det kommer innehålla väldigt viktig information för att kunna ta del av det nya gruppavtalet och hur man går tillväga.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Nytt avtal

By | Allmänt

Viktig information till alla medlemmar i Skredsviks Fiber ekonomisk förening.

I november 2019 går föreningens nuvarande avtal med kommunikationsoperatören (KO) IP-Only ut, samtidigt går även det gruppavtal som föreningen har med Com Hem ut. Styrelsen har under vintern och våren tillsammans med styrelserna för två andra föreningar i området tittat på alternativ till både KO och gruppavtalsleverantör.

Efter utvärdering av vilka alternativ vi har samt vilken påverkan ett byte får för medlemmarna har styrelsen beslutat att förlänga avtalet med IP-Only fram till 2023-10-01. Totalt en förlängning på cirka 4 år.

När det gäller föreningens gruppavtal med Com Hem kommer även det att förlängas med bibehållen månadskostnad men med en ökning av bredbandshastigheten från dagens 100/10 Mbps till 250/100 Mbps. Kanalutbudet är paketerat som Tivo-bas, samma som tidigare. Dom som valt den högre hastighet som extratjänst kommer inte att behöva betala extra framöver för den.

Om man vill lämna gruppavtalet inför den nya avtalsperioden ska detta meddelas till styrelsen senast den 8 september 2019. Meddela endast om man vill lämna gruppavtalet.

 Vill man stanna kvar med sitt gruppavtal men med en högre bredbandshastighet accepterar man förlängningen och binder sig i 24 månader till gruppavtalet, till en kostnad av 319Kr.
Föreningens nätavgift tillkommer som tidigare.

Vi återkommer med mer information i augusti/september om hur förlängningen påverkar och vad du som gruppavtalskund behöver göra.

 

Vi önskar er en fortsatt härlig sommar!

 

Styrelsen i Skredsviks Fiber

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019

By | Allmänt

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019 för Skredsviks fiber ekonomisk förening.

 

Plats : Bygdens hus i Skredsvik

Tid: torsdag 25 april klockan 19.00

 

-Ärenden enligt stadgarna.

-Information från Markus Ternstedt ang. Lora.

-Det blir en fråge- och supportstund.

 

 

Enligt föreningens stadgar:

 • 18 rösträtt:

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud ska medtaga fullmakt

Dagordning, årsredovisningen, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse kommer att finnas på hemsidan senast 1 vecka före stämman.

Stadgarna finns på www.skredsviksfiber.se       

Kallelse till budgetstämma 2018

By | Allmänt
Kallelse till budgetstämma 2018 för Skredsviks Fiber ekonomisk förening.
 
 
 
 
Plats: Bygdens hus i Skredsvik
Tid: 11 november 2018 Kl.15.00
 
 
Ärende:
 • Budget 2019
 • Nätavgift 2019
Enligt föreningens stadgar:
§ 18 rösträtt:
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud skall medtaga fullmakt.
Dagordning enligt kallelse.
Stadgarna finns på Skredsviks fibers hemsida.
Välkomna.
Mvh Styrelsen

 

GDPR och Calculo

By | Allmänt

Stämma har hållits i Bygdens hus i Skredsvik den 15 april. Det har skett lite förändringar i styrelsen, detta finns att läsa inom kort i protokollet från stämman. På stämman hade vi Cedric Straus på plats från IP-Only, Cedric informerade lite kort om vad som händer i fibervärlden och besvarade frågor från medlemmarna.

Robert och Kerstin har varit på utbildning i GDPR, den nya datalagen som träder i kraft 25:e maj. Vi är i framkant med hantering enligt vad det nya GDPR kräver.

Calculo, vår faktureringsfirma har gått samman med MG2 till ett nytt bolag, Plusbyrån AB. Det ser vi som mycket positivt att man växer. Information från Björn och Plusbyrån AB,

Calculo och MG2 har slagits samman till nytt bolag, Plusbyrån AB

Detta är ett steg som vi sett fram emot och som kommer ge oss mycket större möjligheter att kunna hjälpa Er kunder med att bedriva och utveckla Er verksamhet. Dessa möjligheter får vi dels genom att vi blir fler konsulter, men även genom att vi i framtiden kommer att kunna ge våra kunder tjänster inom skattekonsultation, ägarskiften och företagsutveckling. Detta är extra glädjande då dessa tjänster tidigare inte funnits i huset här hos oss utan har givits genom externa lösningar

Vi har också flyttat till nya lokaler och finns numera på Norra Drottninggatan 10.

På nästa fakturautskick kommer mailen från Plusbyrån AB.  Vore därför fint om Ni ser till att hålla kolla i skräpkorgen och i så fall vitlista domänen plusbyran.se

 

Med vänlig hälsning

Björn Lindström

Plusbyrån AB

 

Den nya styrelsen vill önska alla en riktigt trevlig sommar.

 

Styrelsen

Kallelse årsmöte 2018

By | Allmänt

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2018 för Skredsviks fiber ekonomisk förening.

 

Plats: Bygdens hus i Skredsvik

Tid: söndag 15 april klockan 15 00

-Ärenden enligt stadgarna.

-lnformation från styrelsen samt från företrädare från vår kommunikationsoperatör lP-Only.

-Det blir en fråge- och supportstund.

Enligt föreningens stadgar:

§18 rösträtt:

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud ska medtaga fullmakt.

Dagordning, årsredovisningen, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse kommer att finnas på hemsidan senast 1 vecka före stämman.

Stadgarna finns på www.skredsviksfiber.se