Kallelse Årsstämma 2020

By 25 maj, 2020Allmänt

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020 för Skredsviks fiber ekonomisk förening.

Plats: Bygdens hus i Skredsvik

Tid: Tisdag 16 juni klockan 19.00

 • Ärenden enligt stadgarna
 • Styrelsens förslag till nya stadgar
 • Beslut nya stadgar
 • Det blir en fråge- och supportstund

Notera viktiga punkter inför årets ordinarie föreningsstämma:

 1. Styrelsen kommer på föreningsstämman att föreslå nya stadgar på grund av ny lag om ekonomisk förening, förslaget på nya stadgar finns på hemsidan. Klicka här. Var god och läs igenom, stämman skall rösta om de nya stadgarna på föreningsstämman.
 2. Föreningsstämman kommer att genomföras på ett litet annorlunda sätt jämfört med tidigare för att följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten på grund av rådande situation med Covid-19:
  1. Föranmälan krävs, var vänlig meddela er eventuella närvaro via mejl till info@skredsviksfiber.se senast 12 juni.
  2. Stämman kommer att vara förmöblerad med stolar som står 2m ifrån varandra. Var vänlig och respektera detta.
  3. Vid eventuell kö vid avprickning var vänlig och håll 2m avstånd.
  4. Desinfektion kommer att finnas vid avprickningen.
  5. God möjlighet till handtvätt kommer att finnas vid toaletterna utanför salen.

Enligt föreningens stadgar:
§ 18 rösträtt:
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud ska medtaga fullmakt.

Årsredovisningen, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt förslag till nya stadgar finns på hemsidan (länk) från och med idag. Dagordning finns i föreningen stadgar.
Nuvarande stadgar finns på www.skredsviksfiber.se