Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019

By | Allmänt

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019 för Skredsviks fiber ekonomisk förening.

 

Plats : Bygdens hus i Skredsvik

Tid: torsdag 25 april klockan 19.00

 

-Ärenden enligt stadgarna.

-Information från Markus Ternstedt ang. Lora.

-Det blir en fråge- och supportstund.

 

 

Enligt föreningens stadgar:

  • 18 rösträtt:

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud ska medtaga fullmakt

Dagordning, årsredovisningen, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse kommer att finnas på hemsidan senast 1 vecka före stämman.

Stadgarna finns på www.skredsviksfiber.se       

Kallelse till budgetstämma 2018

By | Allmänt
Kallelse till budgetstämma 2018 för Skredsviks Fiber ekonomisk förening.
 
 
 
 
Plats: Bygdens hus i Skredsvik
Tid: 11 november 2018 Kl.15.00
 
 
Ärende:
  • Budget 2019
  • Nätavgift 2019
Enligt föreningens stadgar:
§ 18 rösträtt:
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud skall medtaga fullmakt.
Dagordning enligt kallelse.
Stadgarna finns på Skredsviks fibers hemsida.
Välkomna.
Mvh Styrelsen

 

GDPR och Calculo

By | Allmänt

Stämma har hållits i Bygdens hus i Skredsvik den 15 april. Det har skett lite förändringar i styrelsen, detta finns att läsa inom kort i protokollet från stämman. På stämman hade vi Cedric Straus på plats från IP-Only, Cedric informerade lite kort om vad som händer i fibervärlden och besvarade frågor från medlemmarna.

Robert och Kerstin har varit på utbildning i GDPR, den nya datalagen som träder i kraft 25:e maj. Vi är i framkant med hantering enligt vad det nya GDPR kräver.

Calculo, vår faktureringsfirma har gått samman med MG2 till ett nytt bolag, Plusbyrån AB. Det ser vi som mycket positivt att man växer. Information från Björn och Plusbyrån AB,

Calculo och MG2 har slagits samman till nytt bolag, Plusbyrån AB

Detta är ett steg som vi sett fram emot och som kommer ge oss mycket större möjligheter att kunna hjälpa Er kunder med att bedriva och utveckla Er verksamhet. Dessa möjligheter får vi dels genom att vi blir fler konsulter, men även genom att vi i framtiden kommer att kunna ge våra kunder tjänster inom skattekonsultation, ägarskiften och företagsutveckling. Detta är extra glädjande då dessa tjänster tidigare inte funnits i huset här hos oss utan har givits genom externa lösningar

Vi har också flyttat till nya lokaler och finns numera på Norra Drottninggatan 10.

På nästa fakturautskick kommer mailen från Plusbyrån AB.  Vore därför fint om Ni ser till att hålla kolla i skräpkorgen och i så fall vitlista domänen plusbyran.se

 

Med vänlig hälsning

Björn Lindström

Plusbyrån AB

 

Den nya styrelsen vill önska alla en riktigt trevlig sommar.

 

Styrelsen

Kallelse årsmöte 2018

By | Allmänt

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2018 för Skredsviks fiber ekonomisk förening.

 

Plats: Bygdens hus i Skredsvik

Tid: söndag 15 april klockan 15 00

-Ärenden enligt stadgarna.

-lnformation från styrelsen samt från företrädare från vår kommunikationsoperatör lP-Only.

-Det blir en fråge- och supportstund.

Enligt föreningens stadgar:

§18 rösträtt:

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud ska medtaga fullmakt.

Dagordning, årsredovisningen, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse kommer att finnas på hemsidan senast 1 vecka före stämman.

Stadgarna finns på www.skredsviksfiber.se