Nytt kommunikationsoperatörs- samt tjänsteleverantörs-avtal

By 14 juni, 2023Allmänt

Skredsviks fibers avtal med IP-Only (Kommunikationsoperatör) och Tele2 (Tjänsteleverantör gruppavtal) går ut den 30 september 2023. Styrelsen har därför det senaste 1,5 året arbetat med att ta in flertalet nya alternativ till kommunikationsoperatör samt gruppavtal och har efter ca 1 års utvärderingar landat i nedan beslut. Vi i styrelsen är väldigt nöjda med vad vi har fått till och hoppas att ni medlemmar också blir nöjda med det nya avtalet. Genom hela arbetet har vårt mål varit att få till ett bättre gruppavtal mot var vi har idag till samma eller lägre pris och att alla medlemmar ska ha vinning i det nya avtalet oavsett vilka tjänster man använder.

Föreningen har ingått avtal, via Västfibers avropsavtal, med iTUX Communication AB (dotterbolag till Tele2) att leverera kommunikationsoperatörstjänster till föreningen. Avropsavtalet innefattar även gruppavtal med tjänsteleverantören Tele2. iTUX tillhandahåller även ett öppet nät, likt det vi har idag med i princip samma utbud av tjänsteleverantörer för de som väljer att inte ansluta sig till det nya gruppavtalet.

Avtalsstart 1 oktober 2023 och gäller fram till 30 september 2028 utan indexreglering.

Migrering från befintlig kommunikationsoperatör IP-Only görs i samband med avtalsstart. Under migreringsdagen kommer nätet att ligga nera ca en halv arbetsdag. All aktiv utrustning i alla noder kommer att bytas ut mot modern utrustning från iTUX.

Befintliga mediaomvandlare i alla fastigheter kommer att bytas ut löpande efter migeringen. Byte av mediaomvandlare görs av tekniker som kommer ut till fastigheten.

Innehåll nya gruppavtalet

 • Internetuppkoppling 1000/1000 Mbps (upp från 250/250 Mbps idag)
 • Router med kapacitet för 1000/1000 Mbps (trådat) – WiFi Hub L2 med Wifi 6
 • TV Standard (samma utbud som idag)
 • TV Hub
 • Tele2 Play ? Playtjänst samt live TV via app
  • Kan installeras på upp till 4 enheter och användas av 2 enheter samtidigt
 • Telefoni Bas (Hemtelefoni)

Prissättning nya gruppavtalet

 • 250 kr/mån (ner från 319 kr/mån)
 • Rabatterade extratjänster
  • REC 29 kr/mån
   • Extra utrustning till TV Hub samt tjänst för att kunna spela in
  • Syskonabonnemang 29 kr/mån
   • Inkluderar TV Hub Mini med samma utbud som på ert huvudabonnemang
 • Totalt pris inklusive båda valbara extratjänster: 308 kr/mån.
 • Nätavgiften är oförändrad på 100 kr/mån.

Billigare gruppavtal för alla även om båda extratjänster skulle väljas till. Möjligheten till att spela in samt syskonabonnemang ingår i nuvarande gruppavtal, därför har det varit viktigt för oss att få till en prissättning som inte överstiger nuvarande pris även om man vill ha samma tjänster som idag då med snabbare uppkoppling. En fördel är att man får en möjlighet att inte välja till extratjänster man inte använder och således få ännu billigare månadskostnad. Alla får bättre tjänster, snabbare uppkoppling och modernare TV-hårdvara.

Mer viktig information kommer att komma från styrelsen löpande fram till driftstart.

Det är väldigt viktigt att ni noga läser all information som kommer att komma från styrelsen de kommande veckorna då det kommer innehålla väldigt viktig information för att kunna ta del av det nya gruppavtalet och hur man går tillväga.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen