Kallelse till budgetstämma 2018

By 28 oktober, 2018Allmänt
Kallelse till budgetstämma 2018 för Skredsviks Fiber ekonomisk förening.
 
 
 
 
Plats: Bygdens hus i Skredsvik
Tid: 11 november 2018 Kl.15.00
 
 
Ärende:
  • Budget 2019
  • Nätavgift 2019
Enligt föreningens stadgar:
§ 18 rösträtt:
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud skall medtaga fullmakt.
Dagordning enligt kallelse.
Stadgarna finns på Skredsviks fibers hemsida.
Välkomna.
Mvh Styrelsen