Kallelse årsmöte 2018

By 30 mars, 2018Allmänt

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2018 för Skredsviks fiber ekonomisk förening.

 

Plats: Bygdens hus i Skredsvik

Tid: söndag 15 april klockan 15 00

-Ärenden enligt stadgarna.

-lnformation från styrelsen samt från företrädare från vår kommunikationsoperatör lP-Only.

-Det blir en fråge- och supportstund.

Enligt föreningens stadgar:

§18 rösträtt:

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud ska medtaga fullmakt.

Dagordning, årsredovisningen, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse kommer att finnas på hemsidan senast 1 vecka före stämman.

Stadgarna finns på www.skredsviksfiber.se