Viktig information till alla medlemmar i Skredsviks Fiber ekonomisk förening.

I november 2019 går föreningens nuvarande avtal med kommunikationsoperatören (KO) IP-Only ut, samtidigt går även det gruppavtal som föreningen har med Com Hem ut. Styrelsen har under vintern och våren tillsammans med styrelserna för två andra föreningar i området tittat på alternativ till både KO och gruppavtalsleverantör.

Efter utvärdering av vilka alternativ vi har samt vilken påverkan ett byte får för medlemmarna har styrelsen beslutat att förlänga avtalet med IP-Only fram till 2023-10-01. Totalt en förlängning på cirka 4 år.

När det gäller föreningens gruppavtal med Com Hem kommer även det att förlängas med bibehållen månadskostnad men med en ökning av bredbandshastigheten från dagens 100/10 Mbps till 250/100 Mbps. Kanalutbudet är paketerat som Tivo-bas, samma som tidigare. Dom som valt den högre hastighet som extratjänst kommer inte att behöva betala extra framöver för den.

Om man vill lämna gruppavtalet inför den nya avtalsperioden ska detta meddelas till styrelsen senast den 8 september 2019. Meddela endast om man vill lämna gruppavtalet.

 Vill man stanna kvar med sitt gruppavtal men med en högre bredbandshastighet accepterar man förlängningen och binder sig i 24 månader till gruppavtalet, till en kostnad av 319Kr.
Föreningens nätavgift tillkommer som tidigare.

Vi återkommer med mer information i augusti/september om hur förlängningen påverkar och vad du som gruppavtalskund behöver göra.

 

Vi önskar er en fortsatt härlig sommar!

 

Styrelsen i Skredsviks Fiber