Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019

By 6 april, 2019Allmänt

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019 för Skredsviks fiber ekonomisk förening.

 

Plats : Bygdens hus i Skredsvik

Tid: torsdag 25 april klockan 19.00

 

-Ärenden enligt stadgarna.

-Information från Markus Ternstedt ang. Lora.

-Det blir en fråge- och supportstund.

 

 

Enligt föreningens stadgar:

  • 18 rösträtt:

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make eller sambo eller myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud ska medtaga fullmakt

Dagordning, årsredovisningen, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse kommer att finnas på hemsidan senast 1 vecka före stämman.

Stadgarna finns på www.skredsviksfiber.se