Gruppavtal Tele2 2023-2028

Villkorsändring gruppavtal Skredsviks Fiber

Liksom inför tidigare nya gruppavtal tillämpar vi förlängning av ditt tjänsteavtal med föreningen om du inte hör av dig. Om du vill lämna gruppavtalsalternativet inför den nya avtalsperioden ska detta meddelas styrelsen via mejl till styrelsen@skredsviksfiber.se senast den 4 augusti 2023. Meddela alltså endast om du vill lämna gruppavtalet. Vill du stanna kvar med ditt gruppavtal men med en högre bredbandshastighet binder du dig i 24 månader, till en kostnad av 250 kr/mån inkl. moms. Föreningens nätavgift tillkommer som tidigare och är oförändrad på 100 kr/mån inkl. moms.

För er som idag har öppen anslutning och önskar ansluta sig till nya gruppavtalet måste ni meddela detta senast 4 augusti 2023 via mejl till styrelsen@skredsviksfiber.se

Vid frågor kontakta styrelsen på mejl styrelsen@skredsviksfiber.se.

Nytt kommunikationsoperatörs- samt tjänsteleverantörs-avtal

Skredsviks fibers avtal med IP-Only (Kommunikationsoperatör) och Tele2 (Tjänsteleverantör gruppavtal) går ut den 30 september 2023. Styrelsen har därför det senaste 1,5 året arbetat med att ta in flertalet nya alternativ till kommunikationsoperatör samt gruppavtal och har efter ca 1 års utvärderingar landat i nedan beslut. Vi i styrelsen är väldigt nöjda med vad vi har fått till och hoppas att ni medlemmar också blir nöjda med det nya avtalet. Genom hela arbetet har vårt mål varit att få till ett bättre gruppavtal mot var vi har idag till samma eller lägre pris och att alla medlemmar ska ha vinning i det nya avtalet oavsett vilka tjänster man använder.

Föreningen har ingått avtal, via Västfibers avropsavtal, med iTUX Communication AB (dotterbolag till Tele2) att leverera kommunikationsoperatörstjänster till föreningen. Avropsavtalet innefattar även gruppavtal med tjänsteleverantören Tele2. iTUX tillhandahåller även ett öppet nät, likt det vi har idag med i princip samma utbud av tjänsteleverantörer för de som väljer att inte ansluta sig till det nya gruppavtalet.

Avtalsstart 1 oktober 2023 och gäller fram till 30 september 2028 utan indexreglering.

Migrering från befintlig kommunikationsoperatör IP-Only görs i samband med avtalsstart. Under migreringsdagen kommer nätet att ligga nera ca en halv arbetsdag. All aktiv utrustning i alla noder kommer att bytas ut mot modern utrustning från iTUX.

Befintliga mediaomvandlare i alla fastigheter kommer att bytas ut löpande efter migeringen. Byte av mediaomvandlare görs av tekniker som kommer ut till fastigheten.

Innehåll nya gruppavtalet

 • Internetuppkoppling 1000/1000 Mbps (upp från 250/250 Mbps idag)
 • Router med kapacitet för 1000/1000 Mbps (trådat) – WiFi Hub L2 med Wifi 6
 • TV Bas HD (samma utbud som idag)
 • TV Hub
 • Tele2 Play – Playtjänst samt live TV via app – Kan installeras på upp till 4 enheter och användas av 2 enheter samtidigt
 • Telefoni Bas (Hemtelefoni)

Prissättning nya gruppavtalet

 • 250 kr/mån (ner från 319 kr/mån)

 

 • Rabatterade extratjänster:
 • REC 29 kr/mån – Extra utrustning till TV Hub samt tjänst för att kunna spela in upp till tre program samtidigt som man kollar på ett fjärde
 • Syskonabonnemang 29 kr/mån – Inkluderar TV Hub Mini med samma utbud som på ert huvudabonnemang

 

 • Totalt pris inklusive båda valbara extratjänster: 308 kr/mån
 • Nätavgiften är oförändrad på 100 kr/mån.

Billigare gruppavtal för alla även om båda extratjänster skulle väljas till. Möjligheten till att spela in samt syskonabonnemang ingår i nuvarande gruppavtal, därför har det varit viktigt för oss att få till en prissättning som inte överstiger nuvarande pris även om man vill ha samma tjänster som idag då med snabbare uppkoppling. En fördel är att man får en möjlighet att inte välja till extratjänster man inte använder och således få ännu billigare månadskostnad. Alla får bättre tjänster, snabbare uppkoppling och modernare TV-hårdvara.

Hålltider

Här kommer några viktiga datum den kommande tiden som ni medlemmar behöver veta inför bytet till iTUX som kommunikationsoperatör och det nya gruppavtalet med Tele2.

4 augusti
Sista datum Skredsviks Fiber behöver ha fått information från er som vill göra en förändring i er
tjänst. Alltså endast de som vill avsluta sitt gruppavtal i samband med förnyat tjänsteavtal med Tele2
eller det som idag har öppen anslutning och vill ansluta till det nya gruppavtalet. Efter detta kommer
det inte gå att göra förändringar förens efter migreringen.

1 september
Ni kan börja avropa nya gruppavtalstjänsterna och ny utrustning från Tele2.

4 september
Sista datum vi behöver får in uppdaterade kontaktuppgifter från er som bytt telefonnummer eller
e-postadress. Det är väldigt viktigt att vi har uppdaterade kontaktuppgifter inför byte av
mediaomvandlare i er fastighet. Detta gör ni på www.skredsviksfiber.se/uppdatera

25–28 september
Driftstörning kommer att ske under någon av dessa dagar, då ITUX byter ut central utrustning i vårt
nät.

1 oktober
Migrering till nya kommunikationsoperatören klar och nya gruppavtalet aktiveras.

Efter detta
Tekniker kommer att göra två kontaktförsök per fastighet för att boka tid för att byta
mediaomvandlare. Lyckas inte tekniker få tag på er landar uppgiften på föreningen och innebär
tyvärr merkostnader för föreningen, så det är väldigt viktigt att tekniker kan få tag på er.